ΜΕΛΕΤΕΣ

ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ


* Νέοι Αγρότες
* Σχέδια Βελτίωσης
* Βιολογική Γεωργία
* Βιολογική Κτηνοτροφία
* Αγροτουρισμός
* Ειδικές Δράσεις Βιοποικιλότητας
* Μεταποίηση Γεωργικών Προϊόντων
* Πρώτη Δάσωση Γαιών
* Ολοκληρωμένη Διαχείριση στην Φυτική Παραγωγή (Agro 2.1-2.2, GlobalGAP)
* Ασφάλεια & Υγιεινή Τροφίμων (ISO 22000:2005 )
* Προστασία Υδάτων
* Διαδικασία Αδειοδότησης Πτηνο - Κτηνοτροφικών μονάδων
* Εξαίρεση από Κατεδάφιση Αυθαίρετων Κτισμάτων Κτηνοπτηνοτροφικών Μονάδων